« آن سفر کده که صد قافله دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش | ص?حه اصلی | از مها رت های گفتگو 3 »

مهمه يا نه؟ وچقدر؟

به نظر شما اگه يه عقرب تو چاله ا?تاده و داره دست و پا مي زنه بايد بهش كمك كرد يا نه؟

من اين قضيه رو تو يه داستان كوتاه خوندم كه يه مردي عقربي رو در چنين حالي مي بينه.  با اينكه عقربه دستش رو نيش مي زده باز هم سعي مي كنه كه عقرب رو نجات بده. استدلالش هم اينه كه اون طبيعتش نيش زدنه و من طبيعتم عشق ورزيدن. پس اگه اون بر اساس طبيعتش ر?تار مي كنه چرا من نكنم؟؟!!! البته اين واضحه كه اون مرد با ?رض اينكه با نيش عقرب نمي ميره و ?قط احساس درد مي كنه اين تصميم رو گر?ته.

دلم مي خواد نظر شما دوستان رو هم در اين مورد بدونم كه اگه بخواين به يه دوستتون كمك كنين، برخورد طر? براتون مهمه يا نه؟ و چقدر؟

نوشته شده توسط milad در ساعت

نظرخواهی

چرا راه دور بریم ! مگه پدر و مادر ها خیلی وقت ها به ما توصیه هایی نمی کنند ولی ما به حر?شون گوش نمی کنیم. چند دقیقه بعدش هم دوباره همه چیز عادیه و اصلا انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش ما به حر?شون گوش ندادیم یا حتی بد اخلاقی هم داشتیم. و این به خاطر عشق اونها به ماست که اصلا جایی برای به دل گر?تن و این جور چیزا نمی ذاره .
به نظر من همین می تونه یه ملاک باشه که چقدر دوستت رو دوست داری !

نویسنده: هنوز ناشناس در ساعت 18 خرداد 1385 5:42 بֽظֽ

بستگی به این داره که طر? مقابلت کیه.آشنا یا غریب،مرد یا نامرد...
ولی ?کر می کنم نمی شه به زور کسی رو وادار به انجام کاری کرد یا به زور برای کسی کاری انجام داد،مخصوصا اگه بالغ باشه. می شه ?قط توصیه کرد یا از رابطه عاط?ی موجود بهره گر?ت.بهر حال این روزها من چنین کاری نمی کنم، چرا که انرژی می خواد و من ندارم.

نویسنده: صو?ی در ساعت 19 خرداد 1385 1:17 بֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش

میتوانید از تگ های HTML است?اده کنید.