« غرور | ص?حه اصلی | آن سفر کده که صد قافله دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش »

امتحان کن.

آدم از همان راهی که عادتهای ناسالم می یابد عادتهای سالم پیدا می کند. امتحان کن!
وین دایر

نوشته شده توسط milad در ساعت

نظرخواهی

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش

میتوانید از تگ های HTML است?اده کنید.