« غم نامه | ص?حه اصلی | اسير »

با قاعده یا بی قاعده مسئله این است.

اغلب ا?رادی که تو ر?تارشون قاعده خاصی دیده نمی شه مو?ق تر از با قاعده ها هستن. معمولا نمی شه عکس العمل این جور ا?راد رو در قبال حوادث پیش بینی کرد. اگر یه آدم عاقل عادت به بی قاعدگی ر?تاری داشته باشه، می شه مطمئن بود که ?ارغ از گذشته خودش، همیشه عاقلانه ترین ر?تار ازش سر می زنه(البته عکسش بیشتر ات?اق می ا?ته). ولی یه آدم با قاعده همیشه کاراش شبیه کارای قبلش هست.

تو هم بی قاعده بودی. اونم از اون بی قاعده هایی که همیشه عملی بهتر از آنچه در گذشته انجام داده ازش سر می زنه و همین باعث ت?اوت مثبتت با بقیه بود. ولی حالا کاملا قاعده مند شدی با یه قاعده مزخر? و حال به هم زن!!!

نوشته شده توسط milad در ساعت

نظرخواهی

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش

میتوانید از تگ های HTML است?اده کنید.