« مهمه يا نه؟ وچقدر؟ | ص?حه اصلی

از مها رت های گفتگو 3

سکوت در جریان گ�?تگو موضوعی طبیعی است و معانی بسیاری دارد. برای برقراری ارتباط لزوما کلمات نیستند که باید رد و بدل شوند و این سکوت است که گاهی به اشخاص امکان می دهد تا محیط خود و طر�? مقابلشان را تجربه کنند. سکوت میتواند زمانی برای استراحت و یا اندیشیدن به موضوعات مورد بحث باشد.

اما اگر سکوت بیش از آنکه گه گاهی باشد، تبدیل به یک قاعده کلی گردد می تواند وسیله ای باشد تا اشخاص از طرح موضوعات مورد علاقه خود حذر کنند.

اگر احساس می کنید مخاطب شما برای اینکه لب به سخن باز کند به تشویق نیاز دارد می توانید به او بگویید:

"چرا امشب ساکتی؟ از چیزی ناراحتی؟" یا " به نظر میاد که می خوای چیزی بگی!"

نوشته شده توسط milad در ساعت

نظرخواهی

کم پیدایی سال بالایی

نویسنده: صو?ی در ساعت 26 تیر 1385 7:18 بֽظֽ

har rooz behtaresh kon.

نویسنده: milad_n در ساعت 25 شهریور 1385 3:53 قֽظֽ