« دی 1384 | ص?حه اصلی | اسفند 1384 »

اگر می خوای مو?ق بشی باید کَر باشی!

چند قورباغه از جنگلي عبور مي کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عميقي ا?تادند. بقيه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و و قتي ديدند که گودال چقدر عميق است به دو قورباغه ديگر گ?تند : ديگر چاره ايي نيست .شما به زودي خواهيد مرد . دو قورباغه حر?هاي آنها را نشنيده گر?تند و با تمام توانشان کوشيدند تا از گودال خارج شوند. اما قورباغه هاي ديگر دائما به آنها مي گ?تند که دست از تلاش برداريد چون نمي توانيد از گودال خارج شويد l به زودي خواهيد مرد .
بالاخره يکي از قورباغه ها تسليم گ?ته هاي ديگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت .او بي درنگ به ته گودال پرتاب شد و مرد. اما قورباغه ديگر با حداکثر توانش براي بيرون آمدن از گودال تلاش مي کرد . بقيه قورباغه ها ?رياد مي زدند که دست از تلاش بردار l اما او با توان بيشتري براي بيرون آمدن از گودال تلاش مي کرد و بالاخره از گودال خارج شد.
وقتي از گودال بيرون آمد بقيه قورباغه ها از او پرسيدند : مگر تو حر?هاي ما را نشنيدي ؟ معلوم شد که قورباغه ناشنوا است و در واقع او در تمام راه ?کر مي کرده که ديگران او را تشويق مي کنند.

نوشته شده توسط milad در ساعت | نظرخواهی (1)

دل آدم می سوزه از این صر? انرژی که نتیجه کمی داره.

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را
که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید

خيلي ها عقيده دارند که در اين روزها، بايد غصه دار باشيم. بايد حزن عاشورا تو قلبمون بيشتر از هميشه باشه، تا شايد یه ثوابي ببريم. حتي اين ا?راد گاهي هم از اينکه اينجوري نيستن وجدان درد مي گيرن.

ولي من می گم اون چيزي که ما به عنوان یه انسان بهش نياز داريم يه کم توجه به منش عاشورایی هاست.  اگه ثواب گریه و زاري ?قط به درد خودمون بخوره ولی ارتقای سطح شعور و معر?ت و انسانیت به درد جامعه ای می خوره که خودمون هم عضوی از اونیم. غیر از این، پر واضحه که این جور برخوردا با امام حسین جنبه های ماوراء طبیعی و خرق عادتی حوادث تاریخی رو هم پر رنگ تر می کنه. که عمده دستاوردش رواج خرا?ات بین مردمه.

نوشته شده توسط milad در ساعت | نظرخواهی (0)

. . .

همیشه برام خیلی سخت بوده که چیزای غیر عادی و خارج از عادت این دنیا رو باور کنم. ولی این روزا دارم کمکم باور می کنم که هر چیزی ممکنه ات?اق بیا?ته و هر قدرتی رو ممکنه یه انسان داشته باشه.

تازه دارم آقا کلان رو درک می کنم.

نوشته شده توسط milad در ساعت | نظرخواهی (2)

تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید و . . .

باور کنید ، نیروی آدمی ، بی کران است.
باور کنید ،خدا هیچگاه از بندگانش ناامید نمی شود ولی بندگان او چرا!
باور کنید ، که اکنون مهم ترین لحظه است.
باور کنید ، که شما هم می توانید

نوشته شده توسط milad در ساعت | نظرخواهی (0)

. . . .

از معلم جبر و احتمال پرسيدم عشق چيست؟ گ?ت محاسبه ايست که احتمال آن کم است.

 از معلم جغرا?يا پرسيدم عشق چيست؟ گ?ت مواد مذابيست زير پوسته قلب.

 از معلم تاريخ پرسيدم عشق چيست؟ گ?ت سقوط سلسله قلب.

 از معلم شيمي پرسيدم عشق چيست؟ گ?ت تقطير جز به جز قلب.

 از معلم ?يزيک پرسيدم عشق چيست؟؟ گ?ت جاذبه ايست که در ميدان قلب بوجود مي آيد.

 از معلم زيست پرسيدم عشق چيست؟ گ?ت حالتي است که در قلب نزديک سرخرگ بعد از ديدن يار بوجود مي آيد

نوشته شده توسط milad در ساعت | نظرخواهی (0)

محمد حسین، حسین و احسان عزیز ازتوجهتون ممنون!

جوابای همتون رو خوندم. به نظرم جواب محمد حسین ر?تار عامه مردم (علی الخصوص در جامعه ما) رو تشریح می کرد و جواب حسین یک نگاه ساده به قضیه بود که اکثر ماها تو انتخاب کارهای خوبمون از اون است?اده می کنیم. ولی جواب احسان سطح بالاتری داشت و شاید از اون حر?ایی بود که تو گ?ت و شنودهای روزمره به اون بر نمی خوریم و این به اون دلیله که کسی مثل من تا به حال اونقدرها تو کمال مطلوب وجود خودش باریک نشده.

به نظر خودم، اگه قبول کنیم کارهای خوب، خوراک نیازهای انسانی اعم از مشروع و معرو? ماست و کارهای بد، تغذیه ضع? های درونی ما رو ?راهم می کنه. در این صورت می توان گ?ت: بهتر است خوب باشیم تا به نیازهای انسانیمان پاسخ مناسب داده باشیم و باید از بدی ها دوری کنیم تا از رشد و گسترش نقاط ضع? خود جلوگیری کرده باشیم.

البته ضع? ها و نیازهای ما از هم جدا نیستند و در واقع این پاسخ های نامناسب به نیازهاست که موجب بروز ضع? میشود و بر عکس. پس دو عامل خوب بودن و دوری از بدی به طور تصاعدی در احساس رضایت ما از خود ای?ای نقش می کنند.

باز هم از راهنمایی هاتون ممنونم. حر?اتون خیلی کمک کرد.

 

 

نوشته شده توسط milad در ساعت | نظرخواهی (2)